Phần mềm KiStudio Lab

Phần mềm trực quan cho phép người dùng thiết lập và thu thập dữ liệu từ các thiết bị như KiDAQ, LabAmp; thực hiện phép đo nhanh chóng, đơn giản. Cùng với phần mềm phân tích mạnh mẽ jBEAM, người dùng có thể thu thập và phân tích dữ liệu một cách toàn diện cho hầu hết các nhiệm vụ kiểm tra và đo lường.

Lợi ích:

Đạt kết quả nhanh hơn nhờ hoạt động thân thiện với người dùng của KiStudio Lab
Tổng quan về toàn bộ chuỗi đo lường và điều hướng nhanh chóng
Biểu đồ trực tiếp
Xuất dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng để phân tích trong jBEAM
Phân tích dữ liệu của bạn tốt hơn và nhanh hơn nhờ trình bày hoàn hảo thông qua các công cụ trực quan hóa mở rộng trong jBEAM
Hoàn thành phân tích cần thiết một cách nhanh chóng và hiệu quả với phân tích tương tác
Tiết kiệm thời gian tạo báo cáo bằng tính năng báo cáo tự động ở các định dạng tệp tiêu chuẩn khác nhau

Sản phẩm cùng loại

1 trên 2