Module cho cảm biến piezoelectric, Type 5509A

Ứng dụng:

Hệ thống thu thập dữ liệu từ các loại cảm biến piezoelectric.

Đặc tính kỹ thuật chính:

  • 4 kênh tín hiệu từ cảm biến piezoelectric.
  • Dải đo: 1 000…1 000 000 pC.
  • Độ nhiễu thấp, độ trôi thấp.
  • Tần số:  0 … 20 000 Hz.
  • Tốc độ lấy mẫu: 100 kSps.
  • Độ phân giải: 24 Bit.

Sản phẩm cùng loại

1 trên 12