Module đo điện áp, dòng, Type 5505A

Ứng dụng: Hệ thống thu thập dữ liệu các loại tín hiệu analog and digital khác nhau.

Đặc tính kỹ thuật chính:

  • 8 tín hiệu vào dạng analog: Điện áp, dòng.
  • 2 tín hiệu vào dạng digital: state, tare, reset.
  • Tốc độ lấy mẫu: 20 kSps.
  • Độ phân giải: 24 Bit.

Sản phẩm cùng loại

1 trên 12