Module đa năng, Type 5502A

Ứng dụng:

Hệ thống thu thập dữ liệu các loại tín hiệu analog and digital khác nhau.

Đặc tính kỹ thuật chính:

  • 4 tín hiệu vào dạng analog : Điện áp, dòng, điện trở, cầu trở, nhiệt điện trở.
  • Tốc độ lấy mẫu: 20 kSps.
  • Độ phân giải: 24 Bit.

Sản phẩm cùng loại

1 trên 12