Module đo điện trở,cầu trở, Type 5518A

Ứng dụng:

Hệ thống thu thập dữ liệu điện trở,cầu trở, LVDT, RVDT.

Đặc tính kỹ thuật chính:

  • 2 tín hiệu vào dạng analog: điện trở,cầu trở, LVDT, RVDT.
  • 4 tín hiệu vào dạng digital: state, tare, reset.
  • Tốc độ lấy mẫu: 20 kSps.
  • Độ phân giải: 24 Bit.

Sản phẩm cùng loại

1 trên 12