Module đa năng, Type 5501A

Ứng dụng: Hệ thống thu thập dữ liệu các loại tín hiệu analog and digital khác nhau.

Đặc tính kỹ thuật chính:

  • 2 tín hiệu vào dạng analog : Điện áp, dòng, điện trở, cầu trở, IEPE, nhiệt điện trở.
  • 2 tín hiệu vào digital: state, tare, reset.
  • Tốc độ lấy mẫu: 100 kSps.
  • Độ phân giải: 24 Bit.

Sản phẩm cùng loại

1 trên 12