Module cho cảm biến IEPE và điện áp, Type 5512A

Ứng dụng:

Hệ thống thu thập dữ liệu từ các loại cảm biến IEPE và điện áp.

Đặc tính kỹ thuật chính:

  • 4 tín hiệu vào dạng analog: cảm biến IEPE và điện áp.
  • Tốc độ lấy mẫu: 100 kSps.
  • Độ phân giải: 24 Bit.
  • Cổng tín hiệu vào: Terminal strip / BNC neg.

Sản phẩm cùng loại

1 trên 12