Bộ data logger DTI, Type 5343B

Bộ thu thập dữ liệu chuyên dụng cho các bài toán kiểm tra động lưc học của xe, cho phép thu thập tín hiệu từ cảm biến, đồng bộ hóa tín hiệu và cấp nguồn cho cảm biến.

Tính năng:

  • Sử dụng công nghệ DIT (Digial Transducer Interface) (end-to-end bus) cho các bài toán kiểm tra phức tạp, cần kết nối nhiều cảm biến.
  • Tín hiệu được số hóa, và biến đổi trực tiếp thành tín hiệu DTI từ các cảm biến hỗ trợ giao thức DIT, hoặc thông qua các bộ chuyển đổi CAN-DTI, Analogue-DTI.
  • Hỗ trợ 8 cổng DTI, kết nối tối đa 96 cảm biến.
  • Việc truyền, đồng bộ hóa dữ liệu, cấu hình và cấp nguồn cho các cảm biến, được thực hiện trên một cáp duy nhất.
  • Có thể kết nối chéo 3 bộ DTI với nhau thông qua thiết bị đồng bộ.
  • Dữ liệu được ghi và hiển thị online thông qua phần mềm KiCenter.

Sản phẩm cùng loại

1 trên 12