Lĩnh vực

Chúng tôi am hiểu các yêu cầu ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Khách hàng tin tưởng vào sản phẩm và kinh nghiệm của chúng tôi có được sau nhiều năm làm việc. Cùng tìm hiểu giải pháp của chúng tôi cho các lĩnh vực như xe hơi, hàng không vũ trụ, điện & năng lượng, cơ khí & vật liệu, kỹ thuật xây dựng, sản xuất công nghiệp và giáo dục.