Trụ đồng đo áp suất

Trụ đồng đo áp suất cấu tạo đơn giản. Dễ dàng lắp đặt và thực hiện bài đo.

Ứng dụng:

Phù hợp cho các bài toán đo trong đạn đạo (Ballistic).

Đặc tính kỹ thuật chính:

  • Crusher types: Cylinders: 3/4,9; 4/6; 4/6,5; 5/7; 5/8,1; 6/9,8; 8/13.
  • Z1 threaded pressure gauges: Piston diameter: O3,91 mm; O5,05 mm; O6,18 mm; O11,29 mm.
  • Insert pressure gauges: Gauge volume: 4,08 cm3; 7,80 cm3; 16,00 cm3; 35,00 cm3; 44,00 cm3.

Sản phẩm cùng loại

1 trên 5