Bộ thu và phân tích dữ liệu, Type 2519A

Bộ thu dữ liệu cao cấp, thiết kế chuyên dụng cho lĩnh vực đạn đạo, quân sự. Tiêu chuẩn NATO và CIP.

Ứng dụng:

Thích hợp với các phép đo động, tốc độ cao.

Đặc tính kỹ thuật chính:

  • Kênh tín hiệu vào dạng Charge: 4.
  • Dải tín hiệu vào: 2600, 5200, 10600, 20200 pC.
  • Kênh tín hiệu vào dạng Voltage: 4.
  • Dải tín hiệu vào: 1, 2, 5, 10 V.
  • Tần số lấy mẫu: 10/5/2/1/0,5/0,2/0,1 MSa/s.
  • Số kênh ADC: 8.
  • Độ phân giải : 14 Bit.
  • Nhiệt độ hoạt động: -20°C…40 °C.
  • Mức độ bảo vệ: IP 51.
  • Download catalogue: Type 2519A

Sản phẩm cùng loại

1 trên 4