Bệ thử nghiệm, Type STZA 25

Bệ thử nghiệm cấu tạo chuyên dụng, phù hợp gắn các loại nòng chuẩn.

Ứng dụng:

Phù hợp cho các bài toán đo trong đạn đạo (Ballistic).

Đặc tính kỹ thuật chính:

  • Chiều cao: 1045 mm
  • Chiều dài: 1270 mm
  • Chiều rộng: 740 mm
  • Tổng khối lượng: 1300 kg
  • Phạm vi cỡ nòng (tối đa và bao gồm): 25 mm

Sản phẩm cùng loại

1 trên 4