Hệ thống đo sơ tốc đạn theo nguyên lý Radar Dopplar

Hệ thống đo vận tốc đạn đạo dựa trên nguyên lý Radar Doppler

Các thông số được đo: Vận tốc / Khoảng cách phụ thuộc, Vận tốc / Thời gian phụ thuộc, Gia tốc / Khoảng cách phụ thuộc, Gia tốc / Thời gian phụ thuộc
Phạm vi cỡ nòng: Từ 2 mm
Phạm vi vận tốc: 50… 2000 m/s
Đo khoảng cách: cal. 4,5 mm đến 25 m, cal. 7,62 mm đến 50 m, cal. 12,7 mm tối đa 100 m
Tần số: 24,15 GHz hoặc 35,5 GHz (Băng tần Ka)
Công suất phát: 100mW
Chiều rộng chùm tia: 12 độ
Bảo vệ: IP 63

Sản phẩm cùng loại

1 trên 4