Phần mềm Dynoware, Type 2825A

Phần mềm xử lý dữ liệu Dynoware 2825A, phù hợp cho các bài toán đo lực cắt (Cutting Froce).

Tính năng:

  • Được dùng kết hợp với bộ thu thập và xử lý dữ liệu loại 5167Ax1.
  • Hoạt động đơn giản
  • Cấu hình và điều khiển các dụng cụ đo Kistler qua USB, RS-232C, Ethernet hoặc IEEE-488
  • Các chức năng tính toán và đánh giá tín hiệu hữu ích
  • Ghi đồng thời lên đến 28 kênh đo tùy thuộc vào hệ thống DAQ

 

 

Sản phẩm cùng loại

1 trên 9