Cảm biến đo lực và momen, Type 9272

Cảm biến đo lực và momen theo công nghệ Piezoelectric, 4 thành phần Fx, Fy, Fz, Mz.

Ứng dụng:

Phù hợp để đo lực và momen trong quá trình khoan, mài….

Đặc tính kỹ thuật:

  • Dải đo: Fx,y 5 kN; Fz 20 kN; Mz 200 Nm.
  • Độ nhạy: Fx,y 7,8 pc/N; Fz 3,5pc/N; Mz 160pc/Nm.
  • Độ chính xác cao, ngưỡng đo nhỏ (< 0.01N).
  • Độ tuyến tính: ≤±1 % FSO.
  • Nhiệt độ hoạt động: 0°C … 70°C.

Sản phẩm cùng loại

1 trên 12