Cảm biến đo lực cắt CNC, Type 9257B

Cảm biến đo lực cắt CNC, Type 9257B

Cảm biến đo lực 3 thành phần, dynamometer.

Ứng dụng:

Dùng cho các bài toán đo lực động (dynamic force measurement) như đo lực cắt trong quá trình gia công CNC.

Đặc tính kỹ thuật:

  • Dải đo lên tới 10kN.
  • Ngưỡng đo nhỏ (< 0.01N).
  • Độ nhạy: Fx,y 7,5 pc/N; Fz 3,7 pc/N.
  • Độ tuyến tính: ≤±1 %FSO.
  • Tần số tự nhiên: 3,5 kHz.
  • Độ nhiễu chéo: ≤ ± 2 %
  • Nhiệt độ hoạt động: 0°C… 70°C.
  • Kích thước gá: 100x 170 mm.

Sản phẩm cùng loại

1 trên 12