Cảm biến đo lực cắt CNC, Type 9129A

Cảm biến đo lực 3 thành phần, dynamometer.

Ứng dụng:

Dùng cho các bài toán đo lực động (dynamic force measurement) như đo lực cắt trong quá trình gia công CNC.

Đặc tính kỹ thuật:

  • Dải đo: Fx, Fz: –5 … 5 kN, Fy: –8 … 8 kN.
  • Ngưỡng đo: 0,01N.
  • Độ nhạy: Fx, Fz: -8 pc/N; Fy: -4,1 pc/N.
  • Độ tuyến tính: ≤±0,3 %FSO.
  • Tần số tự nhiên: 1,5 kHz.
  • Độ nhiễu chéo: ≤ ± 3 %
  • Nhiệt độ hoạt động: 0°C… 70°C.
  • Kích thước gá: 90×105 mm.

Sản phẩm cùng loại

1 trên 13