Thiết bị đo nhiệt độ theo điểm, Type Pyrospot DA 10C

The digital pyrometers PYROSPOT DA 10C and PYROSPOT DT 40C are special instruments for temperature measurement of CO2 containing flames and hot combustion gases in a narrow band spectral range around 4.5 µm or 4.6 µm

Ứng dụng: Temperature measurement of combustion and smoke gasses. Measurement of flame temperatures. Firing technique
Đặc tính kỹ thuật:

  • Dải nhiệt độ: 500 °C to 2000 °C.
  • Dải phổ : about 4.6 µm.
  • NETD:  0.1 K.
  • Giao tiếp RS-485
  • Response time: 1 ms.
  • Tín hiệu ra: 0/4 to 20 mA
  • Nguồn cấp: 24 V DC
  • Nhiệt độ hoạt động: sensor head: 0 °C to 70 °C

Sản phẩm cùng loại

1 trên 14