Thiết bị đo rung động cầm tay, Type VM31

Ứng dụng:

Công cụ đa năng để đo độ rung trong quá trình phát triển sản phẩm cũng như đo sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc theo hướng dẫn của EU
Đo độ rung truyền bằng tay
Đo độ rung toàn thân
Đo SEAT ở ghế lái
Rung động trên tàu khách và tàu buôn
Giám sát tình trạng của máy quay theo ba trục
Đo độ rung trên xe
Các tiêu chuẩn được hỗ trợ: ISO 8041; ISO 2631; ISO 5349; ISO 10326; ISO 20816; ISO 20238-5; ISO 28927; ISO/TR 18570; 2002/44/EC
Của cải:

Bốn kênh đo độc lập
Bộ lọc trọng số theo tiêu chuẩn ISO 8041 Wh cho rung tay cánh tay và Wb, Wc, Wd, Wj, Wk, Wm cho rung toàn cơ thể
RMS ngắt quãng và đang chạy, RMS tối đa (MTVV), giá trị liều rung (VDV), tổng vectơ, đỉnh và đỉnh tối đa
Đo gia tốc rung, vận tốc và độ dịch chuyển
FFT tăng tốc với 125 dòng
Phát hiện cảm biến TEDS
Bộ nhớ cho 10000 phép đo và 1000 FFT có ngày tháng và nhận xét
Giao diện USB
Bao gồm macro Excel để truyền dữ liệu và tính toán mức phơi nhiễm hàng ngày A(8)
Hướng dẫn sử dụng rõ ràng với OLED màu
Thiết kế rất nhỏ gọn
Hoạt động 10 giờ với 3 pin Micro (AAA)
Có sẵn dưới dạng bộ cánh tay và bộ toàn thân bao gồm các cảm biến và phụ kiện phù hợp.

Sản phẩm cùng loại

1 trên 15