/
Sản phẩm
/ / Hệ thống đo sơ tốc đạn theo nguyên lý Radar Dopplar

Hệ thống đo sơ tốc đạn theo nguyên lý Radar Dopplar

Ballistic velocity measurement system based on Radar Doppler Principle

 • Measured parameters: Dependence Velocity / Distance, Dependence Velocity / Time, Dependence Acceleration / Distance, Dependence Acceleration / Time
 • Calibre range: From 2 mm
 • Velocity range: 50 … 2000 m/s
 • Measuring distance: cal. 4,5 mm upto 25 m, cal. 7,62 mm upto 50 m, cal. 12,7 mm upto 100 m 
 • Frequency: 24,15 GHz or 35.5 GHz  (Ka-band)
 • Transmitter output: 100mW
 • Beam width : 12 degrees
 • Protection:   IP 63

 

Nếu bạn quan tâm tới sản phẩm này, xin vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi!

  Hotline
  0986 995 815