Camera đo nhiệt độ theo đường, Type Pyroline HS 512N

 

Được sử dụng để giám sát, kiểm soát chất lượng quá trình tự động hóa trong ngành công nghiệp sản xuất thép, camera hồng ngoại PYROLINE HS 512N cho phép đo nhiệt độ không tiếp xúc một cách chính xác, tin cậy.

Ứng dụng:  Các phép đo nhiệt độ không tiếp xúc, yêu cầu tốc độ cao, dải nhiệt độ lên tới  3000 °C

Đặc tính kỹ thuật:

  • Dải nhiệt độ: 650 °C to 1500 °C / 1400 °C to 3000 °C
  • NETD:< 1 K (650 °C, 2 kHz) / ≈ 2 K (1400 °C, 2 kHz).
  • Dải phổ: 0.8 μm to 1.1 μm.
  • Góc khẩu độ (HFOV × VFOV): 36° × 0.15°(optics with motor focus).
  • Tần số lớn nhất: 2000 Hz
  • Thời gian đáp ứng: internal 1 ms
  • Cảm biến: high-dynamic Si-CMOS array (512 × 1 pixels).