Thiết bị đo lực bánh xe, Type 9248A1 RoaDyn S660

Thiết bị đo lực bánh xe đa thành phần (Lực – Momen) theo 3 phương X-Y-Z trực tiếp trong quá trình vận hành xe.

Ứng dụng:

Chuyên dụng trong các bài toán kiểm tra động lực học ô tô. Các bài toán kiểm tra bánh xe, lốp xe, Kiểm tra các hệ thống ABS, ESP,… Lấy các thông số phục vụ mô phỏng, tính toán.

Đặc tính kỹ thuật chính:

  • Dải đo: Fx: –60 … 60 kN.
  • Fy: –36 … 36 kN.
  • Fz: –60 … 60 kN.
  • Mx: –7.5 … 7.5 kN.m
  • My: –8.5 … 8.5 kN.m
  • Mz: –7.5 … 7.5 kN.m
  • Degree of protection: IP65.
  • Weight: 18.3 kg.

Sản phẩm cùng loại

1 trên 5