Connector 4/8 kênh, Type 1722A

Connector loại 4 hoặc 8 kênh, được kết nối với các cảm biến đo áp suất cavity bằng single wire hoặc coaxial cable.

Ứng dụng:

Cable kết nối tới bộ ComoNeo loại 1995A (4 kênh) hoặc 1997A (loại 8 kênh).

Đặc tính kỹ thuật chính:

  • Dải nhiệt độ: 0 … 120 °C.
  • Kết nối đơn giản lên đến 8 cảm biến.
  • Đầu nối đa kênh nhỏ gọn cho tối đa 8 cảm biến.
  • Sử dụng cáp mở rộng 4 kênh hoặc 8 kênh.

Sản phẩm cùng loại

1 trên 5