Bộ giám sát áp suất cavity, Type 5887A

Hệ thống giám sát quá trình ComoNeo, cho phép phân tích dựa trên thông số áp suât bên trong cavity, từ đó sẽ tối ưu và dữ liệu hóa toàn bộ quá trình đúc nhựa, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.

Ứng dụng:

Tự động phát hiện và loại bỏ những sản phẩm đúc bị lỗi, giúp giảm chi phí về quản lý chất lượng.

Đặc tính kỹ thuật chính:

  • Màn hình cảm ứng, màu, 15.6 inch.
  • 128 chương trình độc lập.
  • Có thể kết nối tới 32 cảm biến áp suất, 16 cảm biến nhiệt độ
  • Dữ liệu được chuyển về server qua cổng Enthernet.
  • Tính toán tự động các thông số quy trình quan trọng cần thiết để theo dõi và đánh giá độ ổn định của quy trình
  • Cân bằng Hot Runner tự động (tùy chọn).

Sản phẩm cùng loại

1 trên 6