Cảm biến đo tải trọng ( center hole) 50kN…5MN, Type CLC-NA

Cảm biến tải trọng CLC-NA là loại cảm biến có lỗ ở giữa với các phần tử cảm biến biến dạng được gắn lên một khối hình trụ.

* Ứng dụng:

Được sử dụng để tiến hành các thử nghiệm nhổ neo hoặc các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Đặc tính kỹ thuật chính:

  • Dải đo: 0 … 50 kN/ 5MN.
  • Kích thước lỗ: 15…150 mm.
  • Quá tải: 150%.
  • Điện áp kích thích: 10V.
  • Nhiệt độ hoạt động: –20°C … 70°C.
  • Khối lượng 1…67 kg.

Sản phẩm cùng loại

1 trên 12