Cảm biến đo tải trọng ( center hole) 500kN…2MN, Type KCE-NA

Cảm biến đo tải trọng ( center hole) 500kN…2MN, Type KCE-NA

KCE-NA là cảm biến tải trọng loại có lỗ ở trung tâm được thiết kế để sử dụng trong đo độ căng của cáp neo. Nó có thể mang lại hiệu suất đo ổn định dưới tải trọng lệch tâm.

Ứng dụng:

Được sử dụng rộng rãi để đo tải trọng trong thử nghiệm mô phỏng cấu trúc và làm cảm biến cho máy móc công nghiệp.

Đặc tính kỹ thuật chính:

  • Dải đo: 0 … 500 kN/ 2MN.
  • Kích thước lỗ: 82…140 mm.
  • Quá tải: 120%.
  • Điện áp kích thích: 10V.
  • Nhiệt độ hoạt động: –20°C … 70°C.
  • Tần số tự nhiên: 16 kHz.
  • Khối lượng 4…21 kg.

Download datasheet: Type KCE-NA.

Sản phẩm cùng loại

1 trên 12