Bộ giám sát lực, momen, Type 5877B

Thiết bị hiển thị và giám sát đồ thị XY cao cấp nhất cho các ứng dụng trong công nghiệp.

Ứng dụng:

Giám sát lực và hành trình phát sinh trong các quá trình nén, ép; các công đoạn dập, định hình sản phẩm.

Tinh năng:

  • Màn hình màu, cảm ứng 10.4″.
  • 128  chương trình đo khác nhau.
  • Lên tới 8000 điểm XY trên một đồ thị.
  • Cài đặt 10 hàm đánh giá (EO) trên mỗi đồ thị.
  • Các hàm đánh giá tiên tiến như: ENVELOPE, GET-REF, BREAK, DELTY-Y, CALC, DIG-IN..
  • Sequencer Mode với 256 bước lập trình.

Sản phẩm cùng loại

1 trên 7