Bộ giám sát lực, momen, Type 5867B

Bộ giám sát XY cho các ứng dụng trong công nghiệp. Nhận tín hiệu từ các cảm biến: Lực (strain gage, piezo), hành trình (potentiometer), và cảm biến khác (voltage)

Ứng dụng:

Giám sát lực và hành trình phát sinh trong các quá trình nén, ép; các công đoạn dập, định hình sản phẩm.

Tinh năng:

  • Màn hình màu, cảm ứng 3,5″
  • 16 chương trình đo khác nhau.
  • Lên tới 8000 điểm XY trên một đồ thị.
  • Cài đặt 4 hàm đánh giá (EO) trên mỗi đồ thị.
  • Các cổng giao tiếp ngoại vi: Digital Input/ Output, Profilebus, EntherNet, Profield NET.

Sản phẩm cùng loại

1 trên 6