Ampe Kìm Đo Dòng Flux-Gate

Ampe kìm đo dòng Dewesoft Flux-Gate DS-CLAMP-xxDC

Ampe kìm dạng Fluxgate sử dụng lõi từ tính có độ thấm cao để xác định từ trường được tạo ra khi dòng điện chạy qua dây dẫn. Công nghệ Fluxgate phụ thuộc vào mạch phản hồi âm, bao gồm cả mạch từ tính. Điều này được thực hiện bằng cách đảo ngược dòng điện qua cuộn phản hồi để có thể triệt tiêu từ thông. Từ thông được gây ra trong cuộn dây bởi dòng điện được đo. Điều này làm giảm ảnh hưởng của tính phi tuyến từ tính của vật liệu, vì nó được bù và có thể được giữ ở mức thấp.

Chúng cung cấp độ chính xác tuyệt vời 0,3% tùy thuộc vào phạm vi đo.

Sản phẩm cùng loại

1 trên 7