Bộ giám sát lực maXYmosTL, đơn hàng đầu tiên cho năm 2023

06/01/2023

Trong lĩnh vực sản xuất linh kiện cho ô tô, xe máy có rất nhiều công đoạn gia công cần được giám sát chất lượng đặc biệt là quá trình ép các chi tiết. Với mục đích phát hiện sản phẩm lỗi sớm ngay trong quá trình sản xuất (in-line), Khách hàng đã sử dụng giải pháp maXYmos TL do HIKI TEC., JSC cung cấp giúp giám sát giá trị Lực – Hành trình của các đầu ép ở mỗi công đoạn ép.

Lợi điểm của bộ maXYmosTL đem lại cho khách hàng:

  • Giám sát thời gian thực (real time) giá trị lực và hành trình ở mỗi đầu ép.
  • Cho phép cài đặt các luật (EO) để bắt sản phẩm lỗi của từng công đoạn.
  • Giám sát liên tục gần 20 đầu ép với chỉ một bộ maXYmosTL (thông qua hệ thống switch chuyển đổi), và nhiều sản phẩm trên mỗi đầu ép.
  • Chương trình đơn giản, trực quan, dễ sử dụng, có thể thay đổi linh hoạt.
  • Giao tiếp với các ngoại vi một cách linh hoạt thông qua fieldbus.
  • Tường minh hóa dữ liệu sản xuất (dữ liệu sản xuất được chuyển về server trung tâm).
  • Tối ưu về cycle time

 

Thông tin chi tiết hơn về giải pháp: Giám sát lực, momen trong quá trình ép, vặn, siết.