Bộ khuếch đại điện tích và xử lý dữ liệu, Type 5167Ax0

Bộ khuếch đại điện tích và xử lý dữ liệu có tích hợp bộ xử lý 24 bit với tốc độ 100 kSps trên một kênh.

Cài đặt cấu hình và điều khiển trong trình duyệt web tiêu chuẩn hoặc thông qua phần mềm KiStudio Lab Software Package Type 2910A.

Ứng dụng: Đo lường dynamic và quansi static trong phòng Lab. Chuyên dụng đo lực cắt trên máy gia công.

Đặc tính kỹ thuật chính:

  • Dải tín hiệu vào: ±100 … 1 000 000 pC.
  • Tần số đầu vào: ≈0 … >15 000 Hz.
  • Drift: 25°C: <±0,03 pC/s; 50°C: <±0,2 pC/s.
  • Độ tuyến tính: <0,01 %FSO.
  • 4 / 8 kênh tín hiệu điện áp Analogue đầu ra.
  • Tín hiệu ra: ±10 V.
  • Tần số đầu ra: 0 … 100 000 Hz.

Sản phẩm cùng loại

1 trên 10